Home + Studiecentrum

Wetenschappelijke plus onderzoek

Nieuw Land werd van 2004 tot en met 2012 door de provincie Flevoland financieel in de gelegenheid gesteld het interne onderzoeksprogramma te versterken via Wetenschappelijke plus onderzoek. Dit hield in dat Nieuw Land, dankzij een bijdrage van de provincie, kon optreden als cofinancier van wetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op het Zuiderzeegebied en Flevoland. Hierbij werkte Nieuw Land samen met diverse universiteiten.

Veel van het onderzoek dat in het kader van de Wetenschappelijke plus is verricht heeft het karakter van promotieonderzoek. De resultaten van het onderzoek worden door Nieuw Land gebruikt ten behoeve van publieksbereik, educatie en presentaties.

Afgerond promotieonderzoek

 • Op 26 februari 2014 promoveerde Ruben van Loon aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Tourism and the Economic Valuation of Cultural Heritage. Een handelseditie van dit proefschrift verscheen bij het Tinbergen Institute in Amsterdam.
 • Op 23 mei 2014 promoveerde Demelza van der Maas aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Verleden boven water. Erfgoed, identiteit en binding in de IJsselmeerpolders.
 • Op 22 oktober 2014 promoveerde Simon Verduijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Leaving your mark: how policy entrepreneurs set the agenda in the IJsselmeer area. Van dit proefschrift verscheen bij de Academische Uitgeverij Eburon een handelseditie, zowel in hardcover als paperback.
 • Op 14 november 2014 promoveerde Izabel Devriendt aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderzoek Swifterbant stones. The neolithic stone and flint industry at Swifterbant (the Netherlands): from stone typology and flint technology to site function.

Overig afgerond onderzoek

In 2009 verscheen De Polderatlas van Nederland. Pantheon der Lage Landen. De Polderatlas werd samengesteld door Clemens Steenbergen, Wouter Reh, Steffen Nijhuis en Michiel Pouderoije. Het boek is een uitgave van Uitgeverij THOTH te Bussum. De Polderatlas, waarvan ook een Engelse versie verscheen, is het resultaat van een samenwerkingsproject van Nieuw Land en de leerstoel Landschapsarchitectuur van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Lopend promotieonderzoek

 • Don van den Biggelaar, De ondergrond van het nieuwe land. Concepten en instrumenten voor duurzaam beheer en presentatie van een "superarchief" van klimaatverandering, landschapsvorming en menselijke bewoning, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Alice Overmeer, Overnaads gebouwde schepen in het IJsselmeergebied, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Harm Pieters, Geschiedenis en percepties van overstromingsrampen in het Zuiderzeegebied, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Jeroen Rodenberg, De bestuurlijke vormgeving van vernieuwend erfgoed in het Nieuwe Land, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Wout Waldus, De Zuiderzee als verkeersplein. De natuurlijke en culturele context van de turfvaart over zee (1600-1900), International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) en Rijksuniversiteit Groningen.

Overig lopend onderzoek

 • Herman de Liagre Böhl, Biografie van J.C.J. Lammers. Dit project zal in maart 2015 resulteren in het boek Amsterdammer in de polder, een uitgave van uitgeverij Prometheus/Bert Bakker in Amsterdam.
 • De onderzoeksprojecten van de Vrije Universiteit worden georganiseerd door het Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij worden uitgevoerd in het kader van het bredere onderzoeksprogramma De Biografie van het Nieuw Land.

Meer informatie: mw.drs. W.H.J. (Willy) van der Most, 0320-225930; w.vandermost@nieuwlanderfgoed.nl

Scheepsarcheologisch onderzoek in Flevoland

De resultaten van het onderzoek worden door Nieuw Land gebruikt ten behoeve van publieksbereik, educatie en presentaties.


Vorige: Historisch Onderzoek Volgende: Publicaties