Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Zuiderzeewet

Kop Staatsblad van 14 juni 1918Staatsblad van 14 juni 1918 Oproep om de vlag uit te stekenOproep om de vlag uit te steken

Het doel van de Zuiderzeevereeniging werd in 1918 bereikt. Op 21 maart 1918 werd de Zuiderzeewet door de Tweede Kamer aangenomen. Nadat op 13 juni 1918 ook de Eerste Kamer met de Zuiderzeewet instemde, werd de Zuiderzeewet (p.1 p.2 p.3) op 14 juni 1918 in het Staatsblad afgekondigd.

De Zuiderzeewet was een zogenaamde raamwet. De wet bepaalde slechts dat de Zuiderzee voor rekening van de Staat zou worden afgesloten door een afsluitdijk "loopende van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit eiland naar de Friesche kust bij Piaam" en dat gedeelten van de af te sluiten Zuiderzee zouden worden drooggemaakt. Op een later tijdstip zou de regering bepalen welke gedeelten van de Zuiderzee zouden worden ingepolderd en in welke volgorde.

Behalve Lely, mocht ook voorzitter Vissering vele felicitaties (p1 p2) in ontvangst nemen. Opmerkelijk is dat in één van de felicitaties uit 1918 de mogelijkheid wordt geopperd om te zijner tijd een agentschap van De Nederlandsche Bank te openen in Lelystad. Anderen zagen in de totstandkoming van de Zuiderzeewet voldoende reden om de vlag uit te steken.


Vorige: Eerste Wereldoorlog Volgende: Kritiek