Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Wetsontwerp-Kraus, 1907

In 1905 werd het liberale kabinet-De Meester gevormd. Lely werd geen minister. Hij was in 1902 gouverneur van Suriname geworden. De nieuwe minister van Waterstaat, ir J. Kraus, diende wel een wetsontwerp in, maar ook dit ontwerp voorzag niet in inpoldering van de gehele Zuiderzee.

Wetsontwerp J. KrausWetsontwerp van J. Kraus uit 1907

De Zuiderzee zou worden afgesloten, maar alleen de kleinste polder (de Wieringermeer) zou worden aangelegd. Na de val van het kabinet-De Meester in 1908 werd het wetsontwerp niet ingetrokken, maar het werd ook niet meer door het parlement in behandeling genomen.

Het Plan-Lely kreeg een nieuwe impuls toen het kabinet zich in 1913 uitsprak voor afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Het voornemen werd door koningin Wilhelmina uitgesproken in de Troonrede van 1913.


Vorige: Wetsontwerp-Lely Volgende: Troonrede 1913