Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Staatscommissie van 1892

In 1891 werd Lely minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Op zijn initiatief werd in 1892 een Staatscommissie ingesteld. Deze ging onderzoeken of

"eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee, op eene wijze als door de Zuiderzeevereeniging is voorgesteld, in 's Lands belang behoort te worden ondernomen, en zoo ja, op welke wijze dit werk tot uitvoering moet worden gebracht".

menukaartMenukaart van het diner dat de Zuiderzeevereeniging aanbood aan Lely als dank voor zijn inspanningen

Uit dank voor zijn inspanningen bood de Zuiderzeevereeniging Lely een diner aan.

In 1894 kwam de Staatscommissie tot de slotsom dat het Plan-Lely moest worden uitgevoerd. Slechts zes leden hadden een andere mening. Zij vonden de kosten van de uitvoering van het plan te hoog en de economische uitkomsten van verkoop van de drooggelegde Zuiderzeegronden te onzeker. De commissie was wel unaniem van mening dat de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee door de Staat en niet door particulieren diende te gebeuren. Om de uitvoering van het Plan-Lely te bevorderen werd door de Zuiderzeevereeniging veel propaganda gemaakt.


Vorige: Plan-Lely Volgende: Propaganda