Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Plan-Lely

Plan Lely uit 1891Plan-Lely uit 1891

ir C. Lely

ir C. Lely

 

Het Plan-Lely van 1891 voorzag in de afsluiting van de Zuiderzee door middel van een dijk tussen Noord-Holland en Friesland. De monding van de IJssel zou binnen de afsluiting vallen. Dit werd niet als een probleem gezien, want het water van de IJssel zou worden opgevangen in een groot boezemmeer, het 'IJsel Meer', en via sluizen in de afsluitdijk op de Noordzee worden uitgewaterd. Lely werd in de pers geprezen voor de wijze waarop hij dit 'zeer ingewikkelde vraagstuk' had weten op te lossen.

Volgens het Plan-Lely zouden in het IJsselmeer vier polders worden aangelegd met een totale oppervlakte van 232.000 hectare. De grond in de polders was uitstekend geschikt voor de landbouw. Het Plan-Lely voorzag niet in de droogmaking van de Waddenzee, omdat de Wadden voor landbouw ongeschikt waren.

Een Staatscommissie zou gaan onderzoeken of uitvoering van het Plan-Lely in 's lands belang was en op welke wijze het plan moest worden uitgevoerd.


Vorige: Lely Volgende: Staatscommissie 1892