Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Opheffing van de Zuiderzeevereeniging

Brief opheffing Zuiderzeevereeniging

Brief opheffing Zuiderzeevereeniging

Oprichting SHCFOprichting Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders

Prof.dr H.N. ter Veen

Prof.dr H.N. ter Veen

Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 verrichtte de Zuiderzeevereeniging alleen nog maar wat kortlopend onderzoek naar de financiƫle effecten van gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee (1933) en het gewenste peil van het IJsselmeer (1932-1935). Vrijwel alle aspecten van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee waren daarmee onderzocht. De Zuiderzeevereeniging kon worden opgeheven, ook al omdat de regering de aanleg van de Noordoostpolder in het vooruitzicht had gesteld. Na een sluimerend bestaan besloot de algemene vergadering op 30 maart 1949 de Zuiderzeevereeniging op te heffen.

De Zuiderzeevereeniging staat aan de wieg van Flevoland. In zekere zin leefde de Zuiderzeevereeniging voort in het daarna opgerichte Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Toen de vereniging namelijk op 4 januari 1936 haar 50-jarige jubileum vierde, lanceerde haar voorzitter prof.dr H.N. ter Veen het idee om de kolonisatie van de eerste polder van het Zuiderzeeproject, de Wieringermeer, aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Het idee van Ter Veen sloeg aan. Op 5 november 1936 werd de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders opgericht. Het onderzoek naar de kolonisatie van de polders in de voormalige Zuiderzee kreeg hierdoor een duurzaam karakter. De stichting werd naderhand bekend onder de naam Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland (SHCF). Het SHCF was gevestigd aan de Kamp 40-28 te Lelystad en beheerde onder andere het archief, de boekerij en de kranten(knipsel)verzameling van de Zuiderzeevereeniging.
Het SHCF fuseerde in 2004 met o.a. het Rijksarchief in Flevoland en het Nieuw Land Poldermuseum in het huidige Nieuw Land Erfgoedcentrum en vestigde zich aan de kust van Lelystad.


Vorige: Afsluitdijk