Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Nederlandsche maatschappij voor Grond-Krediet

Vanaf het midden van de negentiende eeuw was de economische situatie in Nederland geleidelijk aan verbeterd. Door de waardevermeerdering van grond werd de Zuiderzee een interessant object voor beleggingen. Een organisatie die deze mogelijkheid zag was de Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet die in 1865 werd opgericht te Amsterdam (in 1870 omgezet in de Maatschap tot Droogmaking van het Zuidelijk gedeelte der Zuiderzee).

mr. J.J. RochussenDe oprichting van de Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet was een initiatief van onder anderen minister van Staat en oud-minister van Koloniƫn mr J.J. Rochussen.

Volgens de ingenieurs T.J. Stieltjes en J.A. Beijerinck, die bij de droogmaking van het Haarlemmermeer een belangrijke rol hadden gespeeld, was het Plan-Van Diggelen tot droogmaking van de gehele Zuiderzee technisch en financieel onuitvoerbaar. Indijking van het zuidelijke, ondiepe deel van de Zuiderzee met behoud van een vrije uitwatering van de IJssel was daarentegen technisch wel mogelijk en financieel gunstig. De Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet gaf Beijerinck opdracht dit idee in een plan verder uit te werken.


Vorige: Thorbecke Volgende: Beijerinck