Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Lely

ir Cornelis Lely

ir Cornelis Lely

Expedities naar Zuiderzee en WaddenzeeOverzicht van verkenningstochten in Zuiderzee en Waddenzee

In 1886 trad ir Cornelis Lely in dienst van het Technisch Bureau van de Zuiderzeevereeniging. Dit bureau onderzocht of en op welke wijze de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee kon worden gerealiseerd. Lely werd assistent van hoofdingenieur J. van der Toorn, maar reeds in 1887 volgde Lely hem op als hoofd van het Technisch Bureau. Lely zou tot aan zijn benoeming tot minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in 1891 leiding geven aan het technisch onderzoek van de Zuiderzeevereeniging.

In de jaren 1887 tot en met 1890 werden diverse expedities naar de Zuiderzee en de Waddenzee georganiseerd. Hierbij werd onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de bodem en de zeestromingen in het gebied. De resultaten van dit onderzoek werden opgenomen in acht Technische Nota's, die in de periode 1887-1892 door de Zuiderzeevereeniging werden gepubliceerd. De zevende Technische Nota uit 1891 bevatte het 'Ontwerp tot Afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting', het zogenaamde Plan-Lely.


Vorige: Oprichting Zuiderzeevereeniging Volgende: Plan-Lely