Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Leemans

In 1875 besloot het kabinet van mr J. Heemskerk Azn de droogmaking van de Zuiderzee door de Staat te laten uitvoeren. Ir W.F. Leemans kreeg opdracht een nieuw plan op te stellen. In het Plan-Leemans werd de monding van de IJssel buiten de bedijking gehouden. De Zuiderzee zou worden afgesloten door een dijk van Blokkershoek (ten zuiden van Enkhuizen) naar de Ketel (de zuidelijke IJsselmonding). Vanwege de gesteldheid van de bodem werd Urk buiten de bedijking gehouden. Voor een goede afwatering werd binnen de bedijking een viertal boezemmeren geprojecteerd. Het Plan-Leemans zou ruim 137.000 hectare land opleveren en 116 miljoen gulden kosten.

ir W.F. Leemans

ir W.F. Leemans

Plan LeemansPlan Leemans

Het Plan-Leemans werd opgenomen in een wetsontwerp dat in 1877 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Het wetsontwerp voorzag ook in de aanleg van een waterweg van Amsterdam naar de rivier de Waal. Het wetsontwerp werd niet meer in behandeling genomen. Het kabinet-Heemskerk trad nog in 1877 af en het nieuwe kabinet van mr J. Kappeyne van de Coppello trok het wetsontwerp weer in. Er brak een nieuwe fase aan toen Buma in 1882 op eigen initiatief een wetsontwerp voor de droogmaking van de Zuiderzee indiende.


Vorige: Stieltjes Volgende: Buma