Home + Studiecentrum + Themas + Wieg van Flevoland

Kritiek op het Zuiderzeeproject

Werkhaven bij Den Oever

Werkhaven bij Den Oever

Afdamming AmsteldiepAfdammen van het Amsteldiepgrote werken

De eerste grote werken van het Zuiderzeeproject komen gereed

De Zuiderzeevereeniging leek na de totstandkoming van de Zuiderzeewet geen reden van bestaan meer te hebben. In 1919 werd begonnen met de uitvoering van het Zuiderzeeproject. Eerst werd het Amsteldiep tussen Noord-Holland en Wieringen afgedamd. Vervolgens zou de Zuiderzee door middel van een dijk worden afgesloten. Daarna wilde men delen van de Zuiderzee inpolderen. Bij Den Oever werd een aparte werkhaven aangelegd.

Kort na de start van het Zuiderzeeproject kwam er kritiek. De opbrengsten zouden niet opwegen tegen de kosten, zodat het Zuiderzeeproject voor de Staat een verliesgevende onderneming dreigde te worden. Vissering vond dat de Zuiderzeevereeniging door middel van publicaties moest aantonen dat het project op de langere termijn wel vruchten zou afwerpen (Omslag Voorwoord). Zo moest voorkomen worden dat de werkzaamheden zouden worden stopgezet. In 1925 besloot de regering eerst het Wieringermeer in te polderen en daarna de Afsluitdijk aan te leggen.

Twijfels over de hoge kosten van het Zuiderproject bleven bestaan. Maar in het begin van de jaren dertig kwamen de eerste grote werken van het Zuiderzeeproject gereed, te weten de Wieringermeer en de Afsluitdijk.

 


Vorige: Zuiderzeewet Volgende: Afsluitdijk