Home + Studiecentrum + Themas

Aan de wieg van Flevoland

Zuil van Lely te Lelystad (foto: Fotostudio Wierd)

Stukken uit de archieven van de Zuiderzeevereeniging

In 1886 werd de Zuiderzeevereeniging opgericht met het doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden de Zuiderzee af te sluiten. Dit onderzoek werd verricht door Ir. C. Lely. In 1891 publiceerde hij zijn "Plan Lely" dat aan de basis stond van de Zuiderzeewet van 1918.


Vorige: Lelystad ideale stad Volgende: Roel van Duin