Home + Studiecentrum + Themas

Lelystad ideale stad

Lelystad35De loopbrug bij het Brugplein wordt in gebruik genomen, 11 juli 1969 (foto Henk Hutten). De brug verbindt het Spiek met de supermarkt van Albert Heijn in het Lelycentre.
Nieuw Land, Lelystadsblad, SB, 15 juli 1969.

Niet eerder in de moderne geschiedenis van Nederland werd een stad vanuit het niets gebouwd. Lelystad moest vòòr het jaar 2000 plaats bieden aan 100.000 inwoners. De stad moest aantrekkelijk zijn voor iedereen die er zich wilde vestigen. Op 2 oktober 1967 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe huis.

De bouw van Lelystad kreeg een stevige start in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Dat was een periode van toenemende welvaart, ontzuiling, een veranderende rol van de vrouw en individuele zelfontplooiing. Deze maatschappelijke veranderingen waren zichtbaar in de nieuwe stad.

Het bouwen van een nieuwe stad bood veel mogelijkheden tot vernieuwing. De bewoners van Lelystad kregen inspraak in de inrichting van hun eigen woonomgeving. Ook was er ruimte voor experimenten op het gebied van gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en kunstzinnige vorming.

In de eerste tien jaar leek Lelystad te beantwoorden aan de doelstellingen van zijn ontwerpers. De stad groeide en het optimisme was groot. Met veel enthousiasme werd er gewerkt aan de ideale stad. Hoe deze er in de eerste jaren uitzag  graag tonen.

De foto's bij dit thema zijn afkomstig uit de collecties van Nieuw Land. O.a. gemaakt door Henk Hutten (eind jaren zestig/begin jaren zeventig van de vorige eeuw fotograaf van het Lelystadsblad),  Jan Blom en de op 5 juli 2015 overleden Jaap Potuyt, decennialang fotograaf van de RIJP.


Niet eerder in de moderne geschiedenis van Nederland werd een stad vanuit het niets gebouwd. Lelystad moest vòòr het jaar 2000 plaats bieden aan 100.000 inwoners. De stad moest aantrekkelijk zijn voor iedereen die er zich wilde vestigen. Op 2 oktober 1967 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe huis.

De bouw van Lelystad kreeg een stevige start in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Dat was een periode van toenemende welvaart, ontzuiling, een veranderende rol van de vrouw en individuele zelfontplooiing. Deze maatschappelijke veranderingen waren zichtbaar in de nieuwe stad.

Het bouwen van een nieuwe stad bood veel mogelijkheden tot vernieuwing. De bewoners van Lelystad kregen inspraak in de inrichting van hun eigen woonomgeving. Ook was er ruimte voor experimenten op het gebied van gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en kunstzinnige vorming.

In de eerste tien jaar leek Lelystad te beantwoorden aan de doelstellingen van zijn ontwerpers. De stad groeide en het optimisme was groot. Met veel enthousiasme werd er gewerkt aan de ideale stad. Hoe deze er in de eerste jaren uitzag, dat willen wij u in deze tentoonstelling graag tonen.


Volgende: Wieg van Flevoland