Home + Studiecentrum

Publicaties

Nieuw Land verricht archeologisch en historisch onderzoek dat de basis vormt voor presentaties en educatieve producten. Vaak wordt het resultaat van het onderzoek neergelegd in een aparte publicatie.

Het type publicatie kan per onderzoeksproject variëren. Soms verschijnt een artikel in een vakblad, soms wordt een populair wetenschappelijk boek geschreven voor het onderwijs. De ene keer wordt een rijk geïllustreerd boek gemaakt, de andere keer verschijnt een verhaal op CD of als thema op de website.

Nieuw Land (en zijn rechtsvoorgangers) heeft reeds tientallen publicaties over de geschiedenis van Flevoland verzorgd en uitgegeven. Sommige zijn nog steeds leverbaar via de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie.

In de publicatielijst (pdf 24 kb) vindt u alle publicaties.

De publicaties kunnen worden besteld bij: Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, tel. (0320) 225 900, fax (0320) 260 436.


75GenootschapFlevoIn het spoor van Lely. 75 jaar Genootschap Flevo

Genootschap Flevoland, opgericht in juni 1938, is één van de oudste instellingen van Flevoland. Het Jubileumboek laat zien dat de rol en de functie van het genootschap door de decennia heen wisselt. Was het aanvankelijk een soort Vrienden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, nu is het een club die kennis wil verzamelen en delen over het IJsselmeergebied. Het genootschap doet dit onder meer door de organisatie van spraakmakende congressen die aansluiten op actuele thema's en Flevoland typeren. Landbouw, economie, toerisme, energievoorziening, waterbeheer, ruimtegebruik, natuur, milieu, maar ook cultuur en samenleving vullen de activiteitenagenda.

In het spoor van Lely. 75 jaar Genootschap Flevo. (2013) 192 pagina's, geillustreerd. Te koop in de museumwinkel van Nieuw Land voor € 9,95.


Vorige: Wetenschappelijke plus Volgende: IFMAF