Home + Studiecentrum

Publicaties

Nieuw Land verricht archeologisch en historisch onderzoek dat de basis vormt voor presentaties en educatieve producten. Vaak wordt het resultaat van het onderzoek neergelegd in een aparte publicatie.

Het type publicatie kan per onderzoeksproject variëren. Soms verschijnt een artikel in een vakblad, soms wordt een populair wetenschappelijk boek geschreven voor het onderwijs. De ene keer wordt een rijk geïllustreerd boek gemaakt, de andere keer verschijnt een verhaal op CD of als thema op de website.

Nieuw Land (en zijn rechtsvoorgangers) heeft reeds tientallen publicaties over de geschiedenis van Flevoland verzorgd en uitgegeven. Sommige zijn nog steeds leverbaar via de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie.

In de publicatielijst (pdf) vindt u alle publicaties.

De publicaties kunnen worden besteld bij: Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, tel. (0320) 225 900, fax (0320) 260 436, e-mail secretariaat@nieuwlanderfgoed.nl.


Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland 2015

PoldersPeilen15De 25ste editie van het Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland heeft dit jaar de titel 'Polders peilen'. Het boek verwijst niet alleen naar 'polders', maar ook naar 'het verrichten van metingen', 'diepte bepalen', 'onderzoeken' en 'iemands mening aan de weet komen'. Deze betekenissen passen bij waterstaat, scheepvaart en onderzoek en dit zijn precies de thema's die aan bod komen in het boek.

Nederland ligt voor een groot deel beneden NAP en is kwetsbaar voor overstromingen. Dit geldt ook voor de kusten van de Verenigde Staten en de Mississippidelta. Milieugeografe Emmy Bergsma analyseert hoe Nederland en Amerika omgaan met overstromingsgevaar en waterstaatsdeskundige Bart Schultz kijkt of Nederlanders in de toekomst, met een stijgende zeespiegel en een zakkende bodem, droge voeten houden.

Maritiem archeoloog Hans van Westing onderzoekt waarom wapens worden aangetroffen in scheepswrakken die op de Zuiderzee voeren in de periode 1350-1800 en André van Holk, hoogleraar maritieme archeologie, kijkt naar de bewapening van één schip uit de zestiende eeuw.

Historicus Remco van Diepen beschrijft het fysisch antropologisch onderzoek dat de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders in de jaren dertig uitvoerde. Henk Pruntel, eveneens historicus, interviewde Lelystadse middenstanders van het eerste uur om aan de hand van hun verhalen de geschiedenis van het Lelycentre te beschrijven en bestuurskundige Jeroen Rodenberg beschrijft de poging van de overheid om de Noordoostpolder de status te geven van Werelderfgoed.

'Polders peilen' is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is vanaf 18 december 2015 verkrijgbaar via Nieuw Land en is te bestellen via boekhandels. De prijs per stuk is € 16,50.


Vorige: Wetenschappelijke plus Volgende: IFMAF