Home + Studiecentrum

Publicaties

Nieuw Land verricht archeologisch en historisch onderzoek dat de basis vormt voor presentaties en educatieve producten. Vaak wordt het resultaat van het onderzoek neergelegd in een aparte publicatie.

Het type publicatie kan per onderzoeksproject variëren. Soms verschijnt een artikel in een vakblad, soms wordt een populair wetenschappelijk boek geschreven voor het onderwijs. De ene keer wordt een rijk geïllustreerd boek gemaakt, de andere keer verschijnt een verhaal op CD of als thema op de website.

Nieuw Land (en zijn rechtsvoorgangers) heeft reeds tientallen publicaties over de geschiedenis van Flevoland verzorgd en uitgegeven. Sommige zijn nog steeds leverbaar via de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie.

In de publicatielijst (pdf) vindt u alle publicaties.

De publicaties kunnen worden besteld bij: Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, tel. (0320) 225 900, fax (0320) 260 436, e-mail secretariaat@nieuwlanderfgoed.nl.


Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland 2016

CHJ2016Het einde van het jaar komt in zicht en dat betekent: een nieuw Cultuur Historisch Jaarboek met een terugblik op het afgelopen jaar. Vanaf heden is de 26ste editie van het jaarboek met de titel 'Pompen of Verzuipen' beschikbaar. De titel van het boek verwijst naar het roerige verleden van het Zuiderzeegebied, met bedreigingen als stormvloeden en overstromingen.  

De ligging van Nederland op de grens van land en water heeft veel voordelen gebracht, vooral op het gebied van de handel. Maar Nederland werd ook eeuwenlang bedreigd door stormvloeden en overstromingen. Honderden vierkante kilometers verdwenen onder water en soms lieten duizenden mensen het leven.

Het Cultuur Historisch Jaarboek 'Pompen of Verzuipen' opent met een verslag van het gelijknamige symposium dat op 14 januari 2016 door Nieuw Land Erfgoedcentrum werd georganiseerd ter herdenking van de watersnood van 1916. De bijdragen van Wim Kuijken (deltacommissaris), Bert Toussaint, Hetty Klavers (dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland), Henk Pruntel, Bart Schultz en Matthijs Kok zijn integraal opgenomen. Daarbij werd niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst gekeken.

Verder bevat het jaarboek een bijdrage van Elisabeth Oost, Klaas Post en Klaas de Vries. Zij gaan in op geschiedenis van Urk en zijn relatie met Amsterdam in de zeventiende eeuw. Nieuw Land onderzoeker Remco van Diepen vertelt over Hendrik Colijn, die net als Lely de Zuiderzee wilde droogleggen omdat hij liever graan had dan vis. Harrie Scholtmeijer gaat in zijn bijdrage in op het wetenschappelijk onderzoek dat Louise Kaiser in het IJsselmeergebied verrichtte. Henk Pruntel behandelt de geschiedenis van de migranten die niet alleen uit het nabijgelegen Amsterdam, maar ook uit verre streken naar het nieuwe land zijn getrokken. Uiteraard bevat ook dit jaarboek weer de archeologische kroniek van Flevoland.

'Pompen of Verzuipen' is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is vanaf 19 december 2016 verkrijgbaar bij Nieuw Land en is ook te bestellen via de boekhandel. De prijs per stuk is €16,50.

Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land en RCE-Scheepsarcheologie samen aan een nieuw cultuurbelevingspark Batavialand. Kijk voor meer informatie over Nieuw Land op www.nieuwlanderfgoed.nl

Afbeelding: De Kerstvloed in de nacht van 24 op 25 december 1717.  De vloed was het gevolg van een noordwesterstorm, die het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië trof. In totaal verdronken ca. 14.000 mensen. Het was de laatste grote overstroming in Noord-Nederland. Bronvermelding:  Gemaakt door onbekende maker in 1719,  Uitgever Nürnberg.


Vorige: Wetenschappelijke plus Volgende: IFMAF