Home + Studiecentrum

Publicaties

Nieuw Land verricht archeologisch en historisch onderzoek dat de basis vormt voor presentaties en educatieve producten. Vaak wordt het resultaat van het onderzoek neergelegd in een aparte publicatie.

Het type publicatie kan per onderzoeksproject variëren. Soms verschijnt een artikel in een vakblad, soms wordt een populair wetenschappelijk boek geschreven voor het onderwijs. De ene keer wordt een rijk geïllustreerd boek gemaakt, de andere keer verschijnt een verhaal op CD of als thema op de website.

Nieuw Land (en zijn rechtsvoorgangers) heeft reeds tientallen publicaties over de geschiedenis van Flevoland verzorgd en uitgegeven. Sommige zijn nog steeds leverbaar via de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie.

In de publicatielijst (pdf 50 kb) vindt u alle publicaties.

De publicaties kunnen worden besteld bij: Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, tel. (0320) 225 900, fax (0320) 260 436.


Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland 2014

Omslag CHJ2014Het jaarboek 2014, 360° horizon, laat een grote variatie aan thema's zien.  Henk Pruntel beschrijft de kogge en haar relatie tot de economische ontwikkeling van de steden rond de Zuiderzee. De vondst van de IJsselkogge in 2011 bij Kampen en de intentie om het scheepswrak te conserveren zijn de aanleiding tot dit artikel. Remco van Diepen laat zien dat we over Flevoland nog niet alles weten. Met zijn bijdrage over Arische koeien in de Oostvaardersplassen en de bijzondere oorsprong van het Heckrund in het Interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog weet hij de lezer te verrassen.

Maar liefst drie artikelen zijn geschreven over maritieme archeologie. Wytze Stellingwerf en Mariska de Vos analyseren de vondsten uit het achttiende-eeuwse scheepswrak OL79 dat in 2013 in Flevoland is opgegraven. André van Holk geeft ons de voorlopige resultaten van het onderzoek naar het zeventiende-eeuwse vrachtschip dat afgelopen zomer is opgegraven en Yftinus van Popta laat ons zien hoe scheepsrampen op de Zuiderzee zich veelal voltrokken in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Simon Verduijn deed promotieonderzoek naar strategieën voor beleidsveranderingen in het IJsselmeergebied en geeft ons zijn conclusies. Gert Kolstee e.a. laten zien hoe in Flevoland al vier boerderijenboeken tot stand kwamen en hoe een enthousiaste werkgroep er in 2014 in slaagde om ook nog een update te maken van de Domeinenkaart van 1997.

360° horizon is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is te koop in de museumwinkel van Nieuw Land en bij Flevolandse boekhandels. De prijs per stuk is € 16,50.


Vorige: Wetenschappelijke plus Volgende: IFMAF