Home + Studiecentrum

Openingstijden

Studiecentrum

Nieuw Land neemt deel in een samenwerkingsproject met andere collectiebeherende instellingen in Flevoland om alle verzamelingen digitaal toegankelijk te maken. Dit gebeurt met de Digitale Catalogus Flevoland die te raadplegen is via de digitale catalogus op deze website. Een groot deel van de collectie is daar toegankelijk gemaakt. Andere toegangen, zoals catalogi, inventarissen en plaatsingslijsten, zijn te raadplegen in het Studiecentrum.

Het Studiecentrum is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13:00 tot 17:00 uur (behoudens feestdagen).

Wilt u op een ander moment het studiecentrum bezoeken dan kunt u een afspraak maken (tel: 0320-225945 of studiecentrum@nieuwlanderfgoed.nl ).

Aanvragen voor het inzien van materialen uit de collecties kunnen ter plaatse, telefonisch of per e-mail kenbaar worden gemaakt.

Buiten de openingstijden kan het Studiecentrum alleen worden bezocht op afspraak, mits deze afspraak vóór donderdag 12.00 uur is gemaakt. Daar er van vrijdag t/m maandag een beperkte dienstverlening is, moeten archiefstukken ook vóór donderdag 12.00 uur zijn aangevraagd.

Contact

Tel: (0320) 225 945
studiecentrum@nieuwlanderfgoed.nl

Tarieven 2016

Download de tarieven van de diensten van ons Studiecentrum vanaf 1 januari 2016.


Volgende: FAQs