Home + Studiecentrum

Links

archeologie

Archeologie online archeologieonline.nl
Platform Maritieme Archeologie platformmaritiemearcheologie.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl
Scheepswrakken in Noordzee, Kanaal, Belgische en Nederlandse kust www.wrecksite.eu
Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland www.samflevoland.nl
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland www.spnf.net
Vergane Schepen www.verganeschepen.nl
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Flevoland www.awnflevoland.nl

«

archieven

Boedelbank Meertens Instituut www.meertens.knaw.nl/boedelbank
Bureau KVAN www.kvan.nl
Flevolands Geheugen www.flevolandsgeheugen.nl
Fries Archiefnet www.friesarchiefnet.nl
Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Tresoar www.tresoar.nl
Gelders Archief www.geldersarchief.nl
Gemeentearchief Amsterdam www.amsterdam.nl/stadsarchief
Het Utrechts Archiefnet www.utrechtsarchiefnet.nl
Historisch Netwerk Gooi en Vecht www.gooienvechthistorisch.nl
Historisch Centrum Overijssel www.historischcentrumoverijssel.nl
Nationaal Archief www.nationaalarchief.nl
Nederlandse Liederenbank www.liederenbank.nl
Nieuw Land Archieven www.nieuwlanderfgoed.nl/archief/catalogus
Speciale Archieven home.hccnet.nl/p.molema
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe www.streekarchivariaat.nl
Utrechts Archief www.hetutrechtsarchief.nl
YouTube kanaal van Nieuw Land www.youtube.com/user/NieuwLandErfgoed

«

beeld en geluid

Atlas van Stolk www.atlasvanstolk.nl
Geschiedenis op televisie www.npogeschiedenis.nl
Filminstituut Nederland www.eyefilm.nl
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid www.beeldengeluid.nl
Vereniging Topografisch-Historische Atlas www.vtha.nl
YouTube Kanaal van Nieuw Land www.youtube.com/user/NieuwLandErfgoed

«

bestuur

Overheid www.overheidslinks.nl

«

bibliotheken

Bibliotheek Almere www.bibliotheekalmere.nl
Bibliotheek Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde
www.flevomeerbibliotheek.nl
Provinsjale en Buma biblioteek fan Fryslân www.tresoar.nl
Wetenschappelijke Steun Functie www.plusbibliotheekflevoland.nl

«

cultuur

Cultuur Friesland www.kultuerside.nl
Cultuurwijzer www.cultuurwijzer.nl
De Verhalenbank www.verhalenbank.nl
Dorpsbelangen Swifterbant dorpsbelangenswifterbant.nl
Erfgoed links www.ckplus.nl/erfgoed
Flevolands Geheugen www.flevolandsgeheugen.nl
Historisch Goud www.historischgoud.nl
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) www.lkca.nl
Nationaal Filmfestival voor Scholieren www.nffs.nl
Omroep Flevoland www.omroepflevoland.nl
Radio Lelystad www.radiolelystad.nl
Radio Urk www.urkfm.nl
Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland www.samflevoland.nl
Almere City Marketing
www.almere-citymarketing.nl
YouTube kanaal van Nieuw Land www.youtube.com/user/NieuwLandErfgoed

«

dag- en nieuwsbladen

De Stentor www.destentor.nl/extra/regioredirect
De Noordoostpolder www.denoordoostpolder.nl
De stadskrant (Edam-Volendam) www.stadskrant.net
Flevopost www.flevopost.nl
Gooi- en Eemlander www.gooieneemlander.nl
Nieuw Volendam www.nieuw-volendam.nl

«

digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Nieuw Land www.nieuwlanderfgoed.nl/nieuwsbrief

«

digitale tijdschriften

Historia en Informatica www.historiaeninformatica.org

«

digitalisering

Collectie Flevoland www.nieuwlanderfgoed.nl/archief/catalogus
Databank Overijssel www.overijsselinkaart.nl
Digitaal Almere www.dial.nl
Digitaal Erfgoed Nederland www.den.nl
Maritiem Digitaal www.maritiemdigitaal.nl

«

economie en bedrijf

Alnovum www.alnovum.nl
Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet
www.bataviastad.nl
Bedrijfskring Lelystad www.bedrijfskringlelystad.nl
Kamer van Koophandel van Flevoland www.kvk.nl/contact/kantoren/kantoor-almere
Marktonderzoek Almere www.almeremarktonderzoek.nl

«

educatie

Cultuurwijs www.cultuurwijs.nl
Kennisnet www.kennisnet.nl

«

genealogie

Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl
Faddegon; ontwerper Zuiderzeeplan home.kpn.nl/genealogie.faddegon
Genealogie Startpagina genealogie.startpagina.nl
Nederlandse Genealogische Vereniging www.ngv.nl
NGV, Afdeling Flevoland www.ngv.nl/wwwFLE
Speciale Archieven home.hccnet.nl/p.molema
Stamboomonderzoek www.stamboomonderzoek.com
Nederlandse Voornamen Bank www.meertens.knaw.nl/nvb

«

geschiedenis

Aald Hielpen (Hindeloopen) www.aaldhielpen.nl
Afsluitdijk www.eendijkvaneendijk.nl
Amelander historie www.amelanderhistorie.nl
Arent thoe Boecop www.arentthoeboecop.nl
Biografie Han Lammers resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/lammers
Canon Noordoostpolder www.canonnoordoostpolder.nl
Digitaal Erfgoed Nederland www.den.nl
Een dijk van een dijk www.eendijkvaneendijk.nl
Erfgoed Brabant www.erfgoedbrabant.nl
Erfgoed Gelderland www.gelderserfgoed.nl
Erfgoed links www.ckplus.nl/erfgoed.html
Erfgoed Noord-Holland www.cultuurcompagnie.nl
Erfgoed Utrecht www.utrechtaltijd.nl
Erfgoedhuis Zuid Holland www.erfgoedhuis-zh.nl
Flevolands Geheugen www.flevolandsgeheugen.nl
Genoodschap Flevo www.genootschapflevo.nl
Geschiedenis www.historischhuis.nl
Geschiedenis.nl www.geschiedenis.nl
Historisch Centrum Limburg www.shclimburg.nl
Historisch Centrum Overijssel www.historischcentrumoverijssel.nl
Historische Vereniging Wieringen historischwieringen.nl
Hooibergen www.hooiberg.info
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis www.historici.nl
IsGeschiedenis - Dagelijkse historische achtergrond bij het nieuws www.isgeschiedenis.nl
Kees Bolle - Historisch Verteller home.kpn.nl/keesbolle
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap www.knhg.nl
Nationaal Historisch Museum www.innl.nl
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie www.niod.nl
Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) www.njbg.nl
Oude Ansichtkaarten www.inoudeansichten.nl
Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop www.arentthoeboecop.nl
Schokkervereniging www.schokkervereniging.nl
Schokland door de eeuwen heen www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl
Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland www.samflevoland.nl
Thematis Erfgoed Portaal www.thematis.nl
Tijdlijnen overzicht www.ckplus.nl/tijdlijn.html
Toen in Flevoland www.toeninflevoland.nl
Urk in Oorlogstijd www.urkinoorlogstijd.nl
Vereniging Oud Monnickendam www.oudmonnickendam.nl
Vereniging Oud-Harlingen www.oud-harlingen.nl
Vrienden van Schokland www.vvs-schokland.nl
Wat was waar? watwaswaar.nl
YouTube kanaal van Nieuw Land www.youtube.com/user/NieuwLandErfgoed

«

gezondheidszorg

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland www.mdflevoland.nl

«

kunst

De Bonte Hond www.bontehond.net
De Paviljoens www.depaviljoens.nl
Kunst Friesland kunst.frlgids.nl
Kunstenaars Vereniging Flevoland www.flevokunst.nl
Lowlands Dronten lowlands.nl
Theater 't Voorhuys Emmeloord www.theater-voorhuys.nl

«

landbouw

Landbouwverkeer www.vvn.nl
Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie www.ltonoord.nl
Weerpaal Lelystad www.weerpaallelystad.nl

«

musea

Aldfaers Erf www.aldfaerserf.nl
Amelander Musea www.amelandermusea.nl
Amsterdam Museum www.amsterdammuseum.nl
Batavia promotie www.vvvlelystad.nl/over-lelystad/batavia
Cultureel Centrum de Drommedaris Enkhuizen www.drom.nl
Fries Museum www.friesmuseum.nl
Fries Scheepvaartmuseum www.friesscheepvaartmuseum.nl
Gemeentemuseum Elburg www.museumelburg.nl
Het Admiraliteitshuis www.museumdokkum.nl
Museum Hindelopen www.museumhindeloopen.nl
Huizer Museum Het Schoutenhuis www.huizermuseum.nl
Kaaps Kil; Museum van jutters en zeelui www.kaapskil.nl
Musea in Friesland www.museainfriesland.nl
Museum Het Oude Raadhuis www.museum.opurk.nl
Museum Joure museumjoure.nl
Museum Nagele www.museumnagele.nl
Museum Schokland www.schokland.nl
Museum Spakenburg www.museumspakenburg.nl
Museum Warkums Erfskip www.warkumserfskip.nl
Museumgroep Leiden www.museumgroep.nl
Nationaal Historisch Museum (voorheen)
www.innl.nl
Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome www.aviodrome.nl
Nationaal Ruimtevaartmuseum www.nationaalruimtevaartmuseum.nl
Nationaal Scheepshistorisch Centrum www.bataviawerf.nl
Oudheidkamer Texel www.kaapskil.nl
Pampus www.pampus.nl
Paviljoens Almere www.depaviljoens.nl
Platform Museumlokaties www.museumlocaties.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afd. Scheepsarcheologie Lelystad www.cultureelerfgoed.nl/organisatie/-gebouwen/lelystad
Rijksmuseum voor Volkenkunde www.volkenkunde.nl
Scheepvaartmuseum Amsterdam www.scheepvaartmuseum.nl
Stadsmuseum Harderwijk www.stadsmuseum-harderwijk.nl
Uniastate en Tsjerke Bears www.uniastatebears.nl
Visserijmuseum Spakenburg kenvmuseum.nl
Zijpermuseum www.zijpermuseum.nl/niestadt/wm
Zuiderzeemuseum www.zuiderzeemuseum.nl

«

natuur en milieu

Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Flevoland www.ivn.nl/provincie/flevoland
Flevolandschap www.flevo-landschap.nl
Landschapsbeheer Flevoland www.landschapsbeheer.net
Natuurmonumenten Flevoland www.natuurmonumenten.nl
Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl
Stadslandgoed De Kemphaan www.kemphaan.nl
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer www.vbij.nl

«

periodieken

Boekblad www.boekblad.nl
Historisch Nieuwsblad www.historischnieuwsblad.nl
Tagrijn www.fonv.nl/vbb/tagrijn.html

«

rechtswetenschappen

Halt Flevoland www.halt.nl
Politie Flevoland www.politie.nl

«

recreatie en toerisme

Enkhuizen www.enkhuizen.nl
Fietsen/Flevoroute www.fietsplatform.nl
Historisch Festival Almere www.historischfestivalalmere.nl
Hoorn www.vvvhoorn.nl
Lelystad www.lelystadevenementen.nl
Meerpaaldagen Dronten www.meerpaaldagen.nl
OOK Flevoland www.ookflevoland.nl
Stadslandgoed De Kemphaan www.kemphaan.nl
Stichting Vriendenkring Klassiekers www.vriendenkring-klassiekers.nl
Toerisme Schokland www.toerismeschokland.nl
VVV Enkhuizen www.vvvenkhuizen.nl
VVV Volendam www.vvv-volendam.nl
Waarnaartoe voor uw dagjeweg www.waarnaartoe.nl/evenementen

«

ruimtelijke ordening

Genootschap Flevo www.genootschapflevo.nl
Luchtfoto's Flevoland van vroeger en nu historische-luchtfoto.flevoland.nl
New Towns Institute www.newtowninstitute.org
Toekomst Markermeer IJmeer www.markermeerijmeer.nl
Wat was waar? watwaswaar.nl

«

scheepvaart/schepen

7 Provinciën en Batavia www.bataviawerf.nl
Bataviawerf Lelystad www.bataviawerf.nl
Batavia Foto's www.bataviaphotos.com
Egberdina www.egberdina.nl
Federatie van Oud Nederlandse Vaartuigen www.fonv.nl
Kamper kogge kamperkogge.nl
Klipper Stad Amsterdam www.stadamsterdam.nl
Kotters www.kotter.nl
Lemster aken www.vooronder.com
NAUPAR zeilschepen verhuur www.naupar.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afd. Scheepsarcheologie Lelystad www.cultureelerfgoed.nl/organisatie/-gebouwen/lelystad
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis www.zeegeschiedenis.nl
Scheepswrakken databank (internationaal) www.wrecksite.eu
Staverse jol mabruin.home.xs4all.nl/nl/stav1.htm
Stichting tot Behoud van Elburger Botters www.botterselburg.nl
Vereniging Botterbehoud www.fonv.nl/vbb
VOC Opvarenden vocopvarenden.nationaalarchief.nl
YouTube kanaal van Nieuw Land www.youtube.com/user/NieuwLandErfgoed
Zeilcharters www.zeilcharter.nl

«

stedenbouw

Almere in kaart kaart.almere.nl
Geschiedenis Gemeente Lelystad www.lelystad.nl/4/Toekomst/ToekomstHistorie-Geschiedenis.html
Nagele, leven in het vierkant www.leveninhetvierkant.com

«

verkeer en vervoer

Bootdienst Urk-Enkhuizen www.veerdienst-urk-enkhuizen.nl
Landbouwverkeer vvn.nl/landbouwvoertuig
Luchthaven Lelystad www.lelystadairport.nl
Monument Afsluitdijk www.architectuur.org/bouwwerk/191/Monument_Afsluitdijk.html
Veilig Verkeer Nederland Flevoland flevoland.vvn.nl

«

visserij

De Wieringer vissersvloot home.planet.nl/~topaze
Nederlandse Vissersbond www.vissersbond.nl
Oude Vissersschepen www.vaartips.nl/visserij.htm
St. de Oude Haven Spakenburg www.botters.nl
Types Vissersschepen www.henkvanheerde.nl/vollenhove/visserij/scheepstypes.htm
Visserij op Urk www.heturkerland.nl
Visserijcoöperatie Urk www.vcu.nl
Visveiling Urk www.visveilingurk.nl

«

waterstaat

Cornelis Lelylezing www.cornelislelylezing.nl
Genootschap Flevo www.genootschapflevo.nl
Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl
Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen www.stoomgemaalnijkerk.nl
Waterstaatsgeschiedenis www.waterstaatsgeschiedenis.nl
Werkgroep Stedengeschiedenis www.stedengeschiedenis.nl

«


Vorige: Themas