Home + Studiecentrum + Historisch Onderzoek

Ontwikkeling van de samenlevingsopbouw

Tot de pioniers van de gezondheidszorg in Flevoland behoort zeker huisarts H.J. Bekius, hier gefotografeerd in zijn spreekkamer op het Werkeiland, februari 1955
Emmeloord. Poldertoren met markt op De Deel. (foto: J.U. Potuijt)

De komst van de eerste bewoners naar de IJsselmeerpolders en de samenlevingsopbouw in Flevoland spelen een grote rol in het onderzoek. Nu eens wordt de nadruk gelegd op de ervaringen van individuele personen, dan weer op de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden waardoor het religieuze en sociale leven in de polders gestalte kreeg. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel schriftelijke als mondelinge bronnen.

Op het gebied van het onderzoek naar de samenlevingsopbouw wordt samengewerkt met prof.dr. A. Reijndorp, die in Almere de Han Lammers-leerstoel bezet.

Nieuw Land deed onderzoek naar: het verenigingsleven van Lelystad, het onderwijs, de gezondheidszorg en het kerkelijke en culturele leven van Flevoland, en de cultuur van de arbeiderskampen in de Noordoostpolder.

In 1996 is een groot oral history-onderzoek verricht naar de komst van de eerste bewoners van Emmeloord, Dronten, Lelystad, Almere Haven en Zeewolde. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet in boekvorm gepubliceerd. Veel fragmenten van de interviews zijn te lezen en beluisteren via www.flevolandsgeheugen.nl.

 


Vorige: Ruimtelijke ordening Volgende: Zuiderzeevisserij