Home + Studiecentrum + Historisch Onderzoek

Historie van de ruimtelijke ordening

Verkavelingsplan 1968

De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee was voor het ruimtegebruik in Nederland een ingrijpende gebeurtenis. Vandaar dat Nieuw Land in zijn onderzoek ook veel aandacht geeft aan de inrichting van het IJsselmeergebied. Rekening houdend met de ontwikkeling in het denken over ruimtelijke ordening wordt onderzoek verricht naar de planning en vormgeving van het polderlandschap, het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen en de stedenbouwkundige planning van Lelystad en Almere.

Op het gebied van het internationale onderzoek naar new towns wordt samengewerkt met het International New Towns Institute in Almere.

Nieuw Land deed onderzoek naar: de stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad, het landschap van de IJsselmeerpolders, de inrichting van de dorpen en het werk en leven van bouwkundig ingenieur en stedenbouwkundige Teun Koolhaas (1940-2007), die een grote rol speelde bij de ruimtelijke inrichting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

 


Vorige: Institutionele geschiedenis Volgende: Samenlevingsopbouw