Home + Studiecentrum + Historisch Onderzoek

Institutionele geschiedenis

De organisaties die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van het Zuiderzeeproject spelen een grote rol in het onderzoek van Nieuw Land. Er is vooral aandacht voor de vele personen, particuliere organisaties en rijksdiensten die bij het Zuiderzeeproject betrokken waren.

Nieuw Land deed onderzoek naar de volgende instellingen:

  • Zuiderzeevereeniging (1886-1949),
  • Dienst der Zuiderzeewerken (1919-1989),
  • Directie voor de Wieringermeer/Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1930-1989),
  • de openbare lichamen 'De Noordoostelijke Polder' en 'Zuidelijke IJsselmeerpolders',
  • Stichting Woningbouw Lelystad,
  • Rijkswoningbouwstichtingen in Flevoland.

Van dr.ir. S. Smeding en prof.dr. R.H.A. van Duin verschenen biografieƫn.

Foto: De functie van landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders werd lange tijd vervuld door de directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 1976 werd deze personele unie opgeheven. Toen werd landdrost-directeur dr W.M. Otto als landdrost opgevolgd door J.C.J. Lammers (rechts) en als directeur door prof.dr ir R.H.A. van Duin (midden). De drie mannen kwamen op 31 augustus 1977 bijeen ter gelegenheid van de officiƫle opening van het Sociaal- Cultureel en Recreatief Centrum De Agora te Lelystad (foto J.U. Potuyt).


Volgende: Ruimtelijke ordening