Home + Studiecentrum + Historisch Onderzoek

Cultuur-historisch erfgoed van Flevoland

Middelbuurt op het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder. (foto J.U. Potuyt) Cultuurhistorie in Flevoland: het interieur van het gemaal Wortman in Lelystad-Haven, 7 februari 1957 (foto J.U. Potuyt)

Een zeer belangrijk thema in het onderzoek van Nieuw Land is de 'oude' geschiedenis van het IJsselmeergebied. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de eilanden Urk en Schokland, maar ook de voormalige Zuiderzeekust wordt niet vergeten.

Nieuw Land deed onderzoek naar: de bouwgeschiedenis van de botter, de historie van de voormalige eilanden Schokland en Urk, de archeologie en geschiedenis van de burchten van Kuinre en hun bewoners, de boerderijbouw in de Noordoostpolder en het cultuurhistorisch toerisme in het voormalige Zuiderzeegebied.

De archeologische collectie van Nieuw Land biedt tal van aanknopingspunten voor onderzoek naar de bewoning van deze regio in prehistorie en middeleeuwen. De vondsten uit de opgraving van de Swifterbantcultuur behoren tot de best bewaarde uit die periode in Nederland. Onderzoek van deze collectie heeft een schat aan nieuwe informatie opgeleverd over de bewoning van de lage landen in de nieuwe steentijd, zo'n 6000 jaar geleden.

 


Vorige: Zuiderzeevisserij Volgende: Collectiegerelateerd onderzoek