Home + Studiecentrum + Historisch Onderzoek

Collectiegerelateerd onderzoek

Greppels graven in de Noordoostpolder, 1943. De foto is afkomstig uit het album van Th. Nieuwburg

Nieuw Land bezit een groot aantal collecties van zeer uiteenlopende aard. Het betreft de archieven van de gemeenten Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde, en het Waterschap Zuiderzeeland, collecties van het Archeologisch Depot Flevoland, de archieven van het Rijksarchief in Flevoland en de verzamelingen die de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland sinds 1936 bijeen hebben gebracht.

Onderzoek naar de samenstelling en inhoud van deze collecties is noodzakelijk. Zonder dat onderzoek is het onmogelijk om voldoende inzicht te krijgen in de geschiedenis van het Zuiderzeeproject en de geschiedenis van de provincie Flevoland.

Nieuw Land deed onderzoek naar: de bibliografie van Flevoland (1923-1985) en de vindplaatsen van collecties betreffende het Zuiderzee-/IJsselmeergebied. Daarnaast werden deelverzamelingen onderzocht en apart beschreven. Vermeldenswaard zijn de archieven van de Zuiderzeevereeniging en de atlas met kaarten van het Zuiderzeeproject en Flevoland.


Vorige: Cultuurhistorisch erfgoed Volgende: Oral history