Home + Studiecentrum + Canon van Flevoland

Maakbare samenleving, 1942 - heden

Nieuwkomers in het nieuwe land

76 van de 103 pachters van de eerste uitgifte in 1947 en een aantal voormannen uit landbouworganisaties bijeen in het dorpshuis van Emmeloord, 20 december 1947. Per 1 november 1947 werden in de Noordoostpolder de eerste landbouwbedrijven aan boeren toegewezen die door het Rijk waren geselecteerd. (Fotocollectie Nieuw Land; Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders)

41Canon van Nederland: Willem Drees 1886-1988

Willem Drees is een bekend staatsman geweest. Hij geloofde in een 'maakbare samenleving'; alles door de mens gemaakt en geregeld. Drees werd geboren toen ingenieur Lely begon aan het Zuiderzeeproject. Drees stierf toen de provincie Flevoland net 2 jaar bestond (1988).  Hij heeft het hele Zuiderzeeproject dus van het begin tot het einde meegemaakt. Drees en veel andere mensen zagen de IJsselmeerpolders als een mooi voorbeeld van de maakbare samenleving. Zij verwachtten dat de nieuwe bewoners van de polders, de kolonisten, alle tradities achter zich zouden laten. Ze zouden in het nieuwe land een nieuw leven beginnen. Onder het motto 'nieuw land, nieuwe geest' zouden ze een nieuwe maatschappij opbouwen. De overheid koos zelf de mensen die naar de nieuwe polders wilden verhuizen. Ze bepaalde ook waar deze kolonisten moesten wonen en werken. Toen er uiteindelijk ook steden werden gebouwd in de polder, kon dit niet meer. Het idee dat de overheid moest bepalen waar mensen mochten wonen, werd gezien als ouderwets en bemoeizuchtig. Mensen wilden zelf kiezen of ze in Flevoland wilden gaan wonen.


Vorige: Nagele, het Nieuwe Bouwen, 1932-1957 Volgende: Nieuwkomers, 1967-heden