Home + Studiecentrum + Canon van Flevoland

De Heren van Kuinre en de Hanze, 1200-1500

Flevoland in de Middeleeuwen

Boven: Zilveren sterling van Henric III van Kuinre, circa 1300. (Bron: Collectie Geldmuseum, Utrecht )

Onder: Koggeschepen, ingezet voor de laatmiddeleeuwse handelsvaart, zoals voorgesteld in het Digestum vetus (=15e eeuws stadsregister) van de stad Kampen, 1448-1478. (Bron: Gemeentearchief Kampen)

6Canon van Nederland: Floris V 1254-1296

De Heren van Kuinre waren ridders, maar anderen vonden hen rovers. Zij leefden in de tweede helft van de Middeleeuwen, in een tijd dat er veel gehandeld werd tussen de Hanzesteden. In de Noordoostpolder zijn resten gevonden van 2 burchten. Deze kastelen stonden aan beide kanten van de oude rivier de Kuinder of de Tjonger.
De oudste burcht werd gebouwd rond 1200. Maar toen de Zuiderzee steeds groter werd, dreigde het kasteel te worden weggespoeld. De Heren van Kuinre moesten verhuizen. Even verderop bouwden ze een nieuw kasteel. Hoe die kastelen er precies uitzagen weten we niet. In de polderbodem zijn resten van fundamenten en voorwerpen als wapens, potten en bekers teruggevonden.
De Heren van Kuinre waren niet geliefd bij de handelaren van de Hanzesteden. De 'heren' namen de vracht of het schip van de handelaren soms in beslag. In ruil voor losgeld konden ze hun eigendommen terugkrijgen. Soms zonken de handelsschepen ook wel op de Zuiderzee. In Flevoland zijn 14 wrakken gevonden van deze handelsschepen. Die handelsschepen worden ook wel koggen genoemd.


Vorige: Van Almere naar Zuiderzee, 1100-1450 Volgende: Slag op de Zuiderzee, 1573