Home + Organisatie

Colofon en Disclaimer

Colofon

Webredactie:
Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad
Postbus 73, 8200 AB Lelystad
Websites: www.nieuwlanderfgoed.nl
E-mail: info@nieuwlanderfgoed.nl
Telefoon: (0320) 225 900

Ontwerp en uitvoering:
ab_c media
3e Binnenvestgracht 23 F
2312 NR Leiden
www.ab-c.nl
post@ab-c.nl

Disclaimer

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. Nieuw Land kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. Nieuw Land is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Nieuw Land heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw Land de aangeboden informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met Nieuw Land.


Vorige: Batavialand Volgende: Contact en Route