Home + Organisatie

Batavialand

Het nieuwe erfgoedpark aan de Lelystadse kust

Eind 2011 sloegen 5 partijen de handen ineen om te komen tot één museale functie aan de Lelystadse kust. Het nieuwe park heeft de (voorlopige) naam Batavialand, Erfgoedpark der Lage Landen.

Het 'natte' verhaal van Nederland

Batavialand vertelt het verhaal van Nederland, de geschiedenis van het leven met water, de strijd tegen het water en het bewoonbaar maken van de delta waarin we leven. Het vertelt ook het verhaal van de avonturiers die met schepen naar verre oorden trokken en pioniers die zich in de net drooggevallen polders vestigden. Bij dat verhaal hoort ook de technologie van het bouwen van schepen en dijken door de eeuwen heen. Verschillende "attracties", waarvan het schip de Batavia en het huidige museum Nieuw Land deel uitmaken, moeten dat verhaal vertellen. Batavialand is dus meer dan alleen een museum over de geschiedenis van Flevoland.

Initiatiefnemers

Het plan voorziet erin dat Nieuw Land, Bataviawerf en (de collectie van) RCE opgaan in Batavialand. De 5 partijen die het initiatief hebben genomen zijn de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Eind 2011 heeft een stuurgroep Arnoud Odding aangezocht als kwartiermaker. Zijn eindrapport werd begin 2013 aangeboden aan de stuurgroep. De conclusie is dat het rapport voldoende basis biedt om over te gaan tot de volgende fase.
In november 2013 werd een Raad van Toezicht geinstalleerd en op dat moment werd de stuurgroep opgeheven. De Raad van Toezicht van Stichting Batavialand was verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Voor de verdere financiële, organisatorische, juridische en fysieke uitwerking van deze plannen werd begin 2014 interim directeur Peter Verdaasdonk aangetrokken. In mei 2015 werd Hans Maris aangesteld als directeur van Stichting Batavialand. Het erfgoedpark zal de komende 10 jaar gefaseerd worden ontwikkeld.

IJsselkogge

De conservering van een eeuwenoude kogge is een van de eerste projecten van Batavialand. De afgelopen maanden heeft een multidisciplinair team van onderwaterarcheologen, duik- en bergingsspecialisten gewerkt aan de opgraving IJsselkoggeFebr16 0119en lichting van drie middeleeuwse scheepswrakken, waaronder die van een 15de eeuws koggeschip, uit de rivier de IJssel bij Kampen. De scheepswrakken werden geborgen om de zomerbedverdieping van de IJssel te kunnen uitvoeren. Dit alles om de veiligheid van de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. Drie scheepswrakken werden gelicht. Het grootste wrak, dat van het koggeschip dat 20 x 8 meter meet en 50 ton weegt, werd m.b.v. innovatieve technieken op 10 februari 2016 in z'n geheel gelicht. De wrakken werden op 19 februari 2016 overgebracht naar Batavialand in Lelystad; in een speciaal daarvoor gebouwd conserveringsstation zal na onderzoek worden gewerkt aan de conservering van de scheepswrakken die een aantal jaren in beslag zal nemen.

Kijk voor meer informatie op de website van Batavialand.


Vorige: Over Nieuw Land Volgende: Colofon en Disclaimer