Home

Organisatie

Nieuw Land informeert in de ruimste zin, actief en attractief een breed scala van doelgroepen over het culturele erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten, passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land en inrichting en ontwikkeling van een maatschappij.

Lees verder over Nieuw Land of Batavialand of ga naar de contactpagina.