Home + Museum + Tentoonstellingen + Vast

Vergane Schepen

Ooit golfde op deze plek het water van de Zuiderzee, bevaren door duizenden schepen, de kusten bevolkt door mensen die met lijf en goed aan de zee verbonden waren.
In de Nederlanden vond het transport van mensen en goederen eeuwenlang vooral over water plaats. De Zuiderzee was, als gigantisch verkeersplein, een onmisbare schakel in verschillende transportnetwerken. Daarnaast was de visserij op de Zuiderzee een belangrijke bron van voedsel en inkomsten. De Zuiderzee was één van de visrijkste wateren ter wereld en de kraamkamer van de Noordzeevis.

Maar... de Zuiderzee was ook een behoorlijk gevaarlijk verkeersplein waar het bij slecht weer flink kon spoken. Bij stormen zijn honderden schepen met man en muis vergaan. Veel van deze schepen waren zo zwaar dat zij in de zachte zeebodem wegzonken en daarna langzaamaan met zand en klei bedekt raakten, (voor een deel) behouden voor de toekomst.

Bij de droogmaking van Flevoland zijn in totaal in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland 435 (fragmenten van) scheepswrakken met een inventaris van bijna 33.000 voorwerpen aangetroffen. Eén van die wrakken was een 'ventjager' die rond 1710 ten onder ging. Het schip is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad geconserveerd en deze 'tijdcapsule' is nu het pronkstuk van Nieuw Land.

De provincie Flevoland is één van de grootste 'droge' scheepskerkhoven ter wereld. Het grondgebied van de provincie is in feite één grote scheepsarcheologische schatkamer.

De tentoonstelling Vergane Schepen toont het verhaal van de schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren en bijzondere stukken uit de archieven van Nieuw Land. De tentoonstelling is te zien in een authentieke schokbetonschuur uit de Noordoostpolder, een monument van de wederopbouw en een bijzonder stuk jong industrieel erfgoed.

Op de website www.verganeschepen.nl, een samenwerking tussen Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vindt u een schat aan informatie over de wrakken in dit unieke stuk Nederland.

Kijk op YouTube voor een video over deze tentoonstelling.


Vorige: Op de grens Volgende: Watertheater