Home + Museum + Tentoonstellingen + Vast

Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject

PolderenRenovatie2Het Zuiderzeeproject is het meest bekende inpolderingproject ter wereld. Onder leiding van ir. Cornelis Lely werd de onstuimige Zuiderzee getemd. Het land werd gewonnen uit het water. De afsluitdijk gaf veiligheid, het nieuwe land ontelbare mogelijkheden. Hoe kwamen de plannen voor inpoldering tot stand, wie waren de voor- en tegenstanders, hoe werd de inrichting ter hand genomen, wie mochten er gaan wonen, en hoe heeft de samenleving zich verder ontwikkeld?

Deze en andere vragen worden beantwoord in de vaste tentoonstelling Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject.
Polderen!
is een moderne, multimediale tentoonstelling voor jong en oud. Het vertelt de geschiedenis, de feiten en de verhalen. Maar Polderen! kijkt ook verder, naar het heden en de toekomst. En het geeft de bezoekers de mogelijkheid zelf hun mening over de ontwikkelingen in het Zuiderzeegebied en Flevoland te geven.

Kijk op YouTube voor een video over deze tentoonstelling.

Nieuw Land wil graag weten hoe u erover denkt. Laat uw mening horen en reageer op de volgende stellingen:


Volgende: OER! De nieuwe steentijd in Flevoland