Home + Museum + Tentoonstellingen + Vast

OER! De nieuwe steentijd in Flevoland

OerReconstructie van de "Swifterbantman" in de tentoonstelling Oer!
Element OERjongOER!Jong, speciaal voor kinderen

In de jaren zestig werd tijdens de ontginning in de bodem bij Swifterbant aardewerk opgegraven. Dit bleek afkomstig van mensen die zesduizend jaar geleden het huidige Flevoland bewoonden. Deze Swifterbantmensen leefden van jacht, visserij en het verzamelen van voedsel. Heel bijzonder is dat zij ook aan landbouw deden. OER! vertelt je hoe deze Swifterbantmensen woonden, wat zij verbouwden, wat zij aten, waarmee ze jaagden en hoe ze omgingen met de dood.

Michelle

Archeologen zoeken en graven sinds de drooglegging van de IJsselmeerpolders (Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland) in de Flevolandse bodem en stuiten soms op bijzondere archeologische schatten. In september 2010 werd bij Swifterbant (Oostelijk Flevoland) een spectaculaire ontdekking gedaan; het skelet van een vrouw die 7.000 jaar geleden verbleef op de plek waar nu het verkeer over de N307 tussen Lelystad en Dronten rijdt. Michelle is het op een na oudste skelet dat in Nederland gevonden. Trijntje is het oudste skelet, zij werd gevonden bij de aanleg van de Betuweroute. Trijntje stamt uit 5.500 voor Christus. Michelle's skelet was dusdanig vergaan dat het niet uit de grond kon worden gehaald. Haar skelet is daarom met de grond waarin het zich bevond, als een geheel uit de grond gelicht. Haar graf is te zien in de tentoonstelling 'OER!'.
Kijk voor meer informatie over de vondst van Michelle bij het verslag van de opgraving N23.

Kinderen kunnen een leuke speurtocht maken door de tentoonstelling OER! Vraag er naar bij de receptie.
Kijk op YouTube voor een video over deze tentoonstelling.

OER!Jong

De permanente tentoonstelling OER! is uitgebreid met een onderdeel voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar: OER!Jong.

Zo'n 6000 jaar geleden leefden de Swifterbantmensen op de oeverwallen en rivierduinen in de ondergrond van het huidige Flevoland. Kinderen maken in OER!Jong kennis met jagen en eten in de steentijd. Ze gebruiken gereedschappen, passen kleding uit die periode, maken kennis met het bovennatuurlijke en richten hun pijl en boog op een prooi. Ook kunnen zij een aandenken kopen uit een 'prehistorische' automaat.

OER!Jong is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het VSBfonds.

 


Vorige: Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject Volgende: Op de grens