Home + Museum + Tentoonstellingen + Tijdelijk

IJsselkogge

23 februari 2016
IJsselkoggeNov15 0013Het ponton in de IJssel bij Kampen, waar de kogge werd vrijgemaakt en gelicht.

Na de succesvolle lichting van het 15de- eeuwse  koggeschip uit de IJssel bij Kampen en het plaatsen van de kogge in het tijdelijke conserveringsstation van Batavialand, locatie Nieuw Land Erfgoedcentrum, is er een beknopte tentoonstelling over de kogge te bezichtigen. De tentoonstelling 'IJsselkogge' gaat over de geschiedenis, de bouw en vaarroute van de koggen, maar ook over de ontdekking van de IJsselkogge, het onderzoek, de lichting en de conservering.

Tijdens werkzaamheden door Rijkswaterstaat in de IJssel voor Ruimte  voor de Rivier ontdekte men een scheepswrak in de IJssel bij Kampen. Na duikonderzoek bleek het een omvangrijk en zeer goed gebleven scheepswrak van een kogge uit de eerste helft van de 15e eeuw. Er werden nog twee andere wrakken aangetroffen; een aak en een punter. Besloten werd om de kogge en de twee andere scheepswrakken te bergen en indien mogelijk, te conserveren. Na drie maanden archeologisch onderzoek, bouw van een constructie voor lichting en de bouw van een tijdelijk conserveringsstation, is de kogge in z'n geheel gelicht en een ruime week later het conserveringsstation ingereden.

De komende periode wordt onderzocht of het hout van de kogge en de overige wrakken zodanig is dat deze - voorzichtig - kan worden gedroogd. Als dit het geval is dan zal dit  zo'n drie jaar in beslag nemen. Ook wordt bekeken welke restauratiewerkzaamheden nodig zijn om de wrakken tentoon te kunnen stellen. Het publiek zal dit project kunnen blijven volgen; in april met exclusieve rondleidingen en op termijn via een speciale publiekssluis.

IJsselkogge, de tentoonstelling

P1040770De IJsselkogge in het conserveringsstation.

Het enorme scheepswrak van de IJsselkogge dateert uit de hoogtijdagen van de Hanzesteden. Koggen waren de vrachtschepen van die tijd voor het vervoeren van waren naar de Hanzesteden aan de Noordzee en Oostzee. De tentoonstelling 'IJsselkogge' geeft informatie over koggen in het algemeen en in het speciaal over de IJsselkogge. Naast beeldmateriaal zijn er ook vondsten te bezichtigen, afkomstig uit een kogge die bij Almere is opgegraven. Ook is er een schaalmodel van een kogge, afkomstig  uit de collectie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  De tentoonstelling staat bij Nieuw Land en is onderdeel van Batavialand. De expositie is een samenwerking tussen de drie bedrijven aan de kust: Bataviawerf, Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie.


Vorige: Archief Tijdelijk Volgende: Gezonken Schatten