Home + Museum + Tentoonstellingen + Tijdelijk

Gezonken Schatten

18 februari 2017 t/m 7 januari 2018

muntenDrie grote kanonnen, een rapier, loodjes met stadwapens uit de 18de eeuw, een hele lading tinnen potten en een grote verzameling potten van steen: het zijn voorbeelden van opvallende vondsten in de tentoonstelling Gezonken Schatten.  Voor de tentoonstelling zijn topstukken uit het 40.000 objecten tellende Maritiem Depot gekozen. De voorwerpen zijn afkomstig uit de wrakken van schepen die ooit vergingen in de Zuiderzee, Waddenzee en Noordzee.  Flevoland is met 430 vindplaatsen van wrakken het grootste droge scheepskerkhof ter wereld. De jongste provincie van Nederland is een ware maritieme schatkist.

Vanaf de start van het Zuiderzeeproject zijn alle scheepsvondsten ondergebracht in het Maritiem Depot. Dit depot is in de twintigste eeuw uitgegroeid tot één van de grootste en rijkste archeologische collecties ter wereld op het gebied van het maritieme verleden van Nederland. Sinds eind 2016 is deze collectie ondergebracht bij Batavialand onder de naam 'Maritiem Archeologische Collectie Batavialand'. Met de tijdelijke tentoonstelling 'Gezonken Schatten' worden de topstukken uit dit depot getoond. Verrassend zijn bijvoorbeeld de suikerrietstengels die  op simpele en ingenieuze manier werden gebruikt als  ontluchtingsventiel in een ton met koffiebonen uit Zuid-Amerika die konden gaan gisten. Opvallend zijn ook de kolfstokken (golfclubs), drie rapieren met wolfskoppen, navigatie-instrumenten, kinderschoentjes en het schort van een schippersvrouw.

kinderschoentje

Naast de selectie van voorwerpen uit het depot, wordt in 'Gezonken Schatten' getoond welke informatie vondsten kunnen bieden en wat je hiermee kunt doen.  Aan de hand van vondsten wordt in de tentoonstelling het verhaal verteld van een schip dat ooit voer op de Zuiderzee.

Door aangetroffen vondsten als lading, munten, vuur- en bakenloodjes kon een reconstructie worden gemaakt van de route die een tjalk in de 18de eeuw maakte van Leiden naar Groningen. De scheepsinventaris, tinmerken op huisraad, verwijzen naar makers uit Groningen en duiden op de thuisplaats Groningen van de schipper.

De tentoonstelling 'Gezonken Schatten' is t/m 7 januari 2018 te zien in Batavialand, locatie Nieuw Land Erfgoedcentrum

Bijschrift afbeelding munten. De stapel munten uit 'Gezonken Schatten' is een selectie van de muntschat, die is gevonden bij de opgraving van een scheepswrak in Oostelijk Flevoland, in 2012.  Deze munten, de 'Groninger flabben' komen uit 1562 en 1568. Ze waren onderdeel van een zilverschat met 46 munten uit Nederland, Spanje en België, uit de periode 1474 t/m 1571. De ondergang van het schip is met deze munten nauwkeurig bepaald. Het schip moet voor 1573 en na 1571 zijn vergaan. Een jaar dat zeer dicht bij de datum van de Slag op de Zuiderzee in 1572 ligt. De muntvondst vertegenwoordigt een substantiële waarde, waarschijnlijk was het dit handelskapitaal van de schipper.

Bronvermelding foto's: Nieuw Land, Henk Pruntel


Vorige: IJsselkogge Volgende: Oog voor Lelystad