Home + Museum + Nieuws

Janneke Sparreboom, wethouder van Lelystad, opent nieuwe expo 'Kunst'

30 januari 2017

Kunst, uit eigen verzameling, de nieuwe expositie van Nieuw Land Erfgoedcentrum, is vrijdag 27 januari officieel geopend door Janneke Sparreboom, wethouder van de gemeente Lelystad. Met deze expositie presenteert Nieuw Land een aantal van de meest interessante werken uit eigen kunstverzameling die in de loop van 35 jaar bijeen werd gebracht. Kunst, uit eigen verzameling is te bezichtigen in de geklimatiseerde 'Schatkamer' van Nieuw Land, de looptijd van de expositie is tot 6 juni.


Opening Kunst uit eigen collectie 8070 FotostudioWierdNieuw Land bezit een bescheiden aantal kunstwerken als schilderijen, grafisch werk, 3D-objecten en foto's. Met de nieuwe expositie Kunst, uit eigen verzameling richt Nieuw Land zich op de werken waarin cultuurhistorie en kunst nauw met elkaar verbonden zijn. Zo presenteert zij het tekenwerk van Henk Rotgans, een vilten polderlandschap van Cora Jongsma en grafische werkstukken van cartograaf Jan Schilder. Speciale aandacht gaat uit naar kunstwerken die van de gemeente Lelystad als schenking werden ontvangen. Daartussen bevindt zich grafiek bij van Rob Thalen en Alfred van Werven, kunstenaars die in de tweede helft van de vorige eeuw in Flevoland ruime bekendheid genoten.


Ook is er speciale aandacht voor enkele werken van kunstschilder Johan Hendrik van Mastenbroek, die in de jaren dertig van de vorige eeuw veel aandacht besteedde aan de bouw van de Afsluitdijk en de eerste IJsselmeerpolders. In de tentoonstelling zijn ook vitrines opgenomen met tekeningen van Schokland, werken waarin poëzie en beeld worden gecombineerd en voorbeelden van kunstnijverheid. Wat dit laatste betreft moet worden gedacht aan een fraaie achttiende-eeuwse Haagse boekband, knipselkunst van 'Jantje de Knipper' van Urk en een herdenkingsbord ontworpen door Eppo Doeve, een van de meest bekende kunstenaars uit het derde kwart van de vorige eeuw.

Foto: conservator André Geurts en wethouder Janneke Sparreboom. foto gemaakt door Fotostudio Wierd


Vorige: Boek Swifterbantcultuur verschenen Volgende: Museumweek vol activiteiten