Home + Museum + Nieuws

Archieftaken Nieuw Land naar Het Flevolands Archief

29 juni 2017

Per 1 juli 2017 wordt het Nieuw Land Erfgoedcentrum opgesplitst. De archieftaken worden voortgezet onder de nieuwe naam Het Flevolands Archief (HFA). De museale taken van Nieuw Land zullen plaatsvinden in Batavialand, waar Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handen ineen slaan om te komen tot één museale functie. Het Flevolands Archief zal de overheidsarchieven beheren en toegankelijk maken en blijft gevestigd in de huidige locatie in Lelystad. Voor het realiseren van efficiënt, duurzaam digitaal archiefbeheer en een klantvriendelijke digitale dienstverlening, sluit HFA een samenwerkingsovereenkomst met Het Utrechts Archief.

Archiefbeheer
De zeer snelle digitale ontwikkelingen in het archiefveld vragen de aankomende jaren alle aandacht. Om de ontwikkeling en continuïteit van de archieftaak in Flevoland te kunnen waarborgen, is een samenwerkingspartner gezocht waarbij Het Flevolands Archief optimaal kan inzetten op de digitale ontwikkelingen. De samenwerking met Het Utrechts Archief, een van de koplopers bij de ontwikkeling van het e-Depot, biedt hiervoor de ideale mogelijkheid.

Wat betekent dit voor de collecties?
De archieven van het Rijk in de provincie Flevoland, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland worden toegankelijk via de website en studiezaal van Het Flevolands Archief. In Batavialand zijn de collecties van de Bataviawerf, museum Nieuw Land en de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed raadpleegbaar.

Bezoek en dienstverlening archieven
> Raadpleging archieven: de dienstverlening in de studiezaal is ongewijzigd (di. t/m do.: 13.00 - 17.00 uur). De digitale collectie komt de aankomende maanden ook beschikbaar via: www.hetflevolandsarchief.nl

Samenwerkingsvorm Het Flevolands Archief en Het Utrechts Archief
Het Utrechts Archief en Het Flevolands Archief maken deel uit van het netwerkverband van
Regionaal Historische Centra. Beide organisaties zullen nauw gaan samenwerken op het gebied van
duurzame toegankelijkheid en bedrijfsvoering. De directeur van Het Utrechts Archief, Chantal
Keijsper, wordt tevens directeur van Het Flevolands Archief. Het Flevolands Archief is een
gemeenschappelijke regeling van het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad,
Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.


Vorige: Object van de Week #collectievissen Volgende: Batavialand officieel per 1 juli van start