Home + Museum + Activiteiten

Maand van de Geschiedenis in Batavialand

1 oktober 2017 t/m 31 oktober 2017

Oktober is de Maand van de Geschiedenis: hét grootste historische evenement van Nederland. Dit jaar is het thema 'Geluk'. Batavialand doet dit jaar voor het eerst mee en biedt een vol programma met activiteiten voor jong en oud. Zo presenteert Emiel Hakkenes zijn net uitgekomen boek 'Polderkoorts',  staan zowel de prehistorie als de maritieme archeologie centraal tijdens de Nationale Archeologiedagen én kan in oktober voor het eerst de familieactiviteit 'Wind in de Zeilen' worden uitgevoerd door bezoekers.

Route

Gewapend met een paspoort, kompas en routekaart kunnen gezinnen met kinderen vanaf de herfstvakantie de wereld van de zeilende handel ontdekken. Door tijdens de reis vooral veel zelf te doen en te proberen, leren kinderen op een leuke interactieve manier meer over de verschillende aspecten van de handel op zee door de eeuwen heen. Zo kan men ervaren hoe het voelt om een zeil te hijsen, een schip te laden of hoe een spant in elkaar wordt gezet. Karel de Rat begeleidt de kinderen tijdens hun reis en laat ze de enorme handelsgeest van onder andere de Hanze en de VOC ontdekken.

Weekend van de Wetenschap

Batavialand doet mee aan het nationale Weekend van de Wetenschap op 7 en 8 oktober . Er worden op zondag 8 oktober bijzondere rondleidingen in het conserveringsstation van het scheepswrak de IJsselkogge gegeven. Kosten: 3 euro, exclusief entree voor het museum. Er is beperkt plek. Aanmelden graag via aanmelding@batavialand o.v.v.  'rondleiding IJsselkogge 8 oktober'.

Nationale Archeologiedagen

Op zaterdag 14 oktober krijgen bezoekers rondleidingen door de tentoonstelling OER! over de prehistorie in het gebied dat nu bekend staat als Flevoland.  Heel bijzonder: Batavialand toont het skelet van Michelle, het op een na oudste gevonden skelet van Nederland! Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een archeologisch spreekuur. Mensen kunnen vondsten die zij gedaan hebben in de Flevolandse grond, meebrengen. De archeologisch medewerkers Dick Velthuizen en Tineke Roovers proberen te determineren wat de vondsten zijn. Als de herkomst van een vondst niet vastgesteld kan worden, kan de eigenaar doorverwezen worden naar een specialist binnen het vakgebied.
Amateurarcheologen  van AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie - afdeling Flevoland, vertellen op 14 oktober van 13.00 tot 16.00 uur over hun werk. Ook laten zij zien wat zij vinden bij opgravingen. Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de opgraving in Rutten. Daar is in september 2016 een ongekend groot schip uit de 18e eeuw opgegraven.
Op zondag 15 oktober geeft conservator Joran Smale om 13.30 en 15.00 uur een familielezing. Hij vertelt over de Watergeuzen in  de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. Met name de Slag op de Zuiderzee in 1573 staat centraal. Smale toont bij zijn lezing diverse objecten, afkomstig van drie 16de eeuwse wrakken.  Er zullen wapens en ook gebruiksvoorwerpen worden getoond.

Lezing 'Polderkoorts

Journalist en schrijver Emiel Hakkenes beschrijft in zijn, deze maand uitgekomen,  boek 'Polderkoorts' het intrigerende verhaal van de man die het opnam tegen Cornelis Lely en zijn plannen voor de aanleg van de Afsluitdijk: Eibert den Herder, een ongeschoolde ondernemer. Den Herder maakte zich zorgen: wat zou de afsluiting betekenen voor de visserij? Hoe veilig zou de dijk zijn? 'Polderkoorts' is vanaf 12 oktober te koop in de boekwinkels. Emiel Hakkenes geeft op zondag 22 oktober om 14.00 uur een lezing over zijn boek in het museum.  Kosten voor de lezing zijn 5 euro, naast de reguliere entreeprijs.  Museumkaarthouders hebben gratis entree en betalen alleen de 5 euro voor de lezing.  Aanmelden voor de lezing is gewenst. Dit kan via aanmelding@batavialand.nl o.v.v. 'Polderkoorts'.


Volgende: Herfstvakantie 2017