Home + Educatie + Basisonderwijs

Archeologie - Ondergronds, een opgraving in een museum?!

Op de benedenverdieping van Nieuw Land is een opgraving gaande. Er is een opgravingkelder gegraven, waarin je de meest uiteenlopende vondsten kunt doen. Het ligt een stuk onder de grond; stalen damwanden zorgen ervoor dat de opgravingkelder niet instort en de bodem moet nog helemaal worden afgegraven.

Skelet SwifterbantmanSkelet Swifterbantman met hoofdtooi

Boven de opgravingkelder is een tijdelijk archeologielaboratorium gemaakt van steigermateriaal en golfplaat. Daar kun je de vondsten onderzoeken en doorleren voor archeoloog. Tussen de kelder en het laboratorium kun je via een hellingbaan en trapjes heen en weer lopen. Met spreekbuizen kun je communiceren tussen boven en beneden.

Voor dit onderdeel is ook een leuke museumles gemaakt. Wij vragen u vriendelijk om voor elke leerling een opdrachtformulier uit te printen en mee te nemen bij het museumbezoek. De antwoorden vindt u achterin de  docentenhandleiding die ook een duidelijke toelichting geeft.

Doelgroep: groepen 5, 6 en 7 
Leergebied: geschiedenis en archeologie
Tijdsbeslag: ca. 45 minuten.
Plaats van uitvoering: Nieuw Land.
Kosten: entree museum, + €1,00 per kind zie Bezoekinfo.


Volgende: Archeologie - OER! basis