Home + Archief

Biografisch Woordenboek Waterschrijvers

Met hart en ziel schreven enige honderden Nederlanders over hun land van water, dijken en dammen, sluizen en stuwen, bruggen, tunnels en noemt u maar op. Kortom: over Nederland als waterland. Wie waren deze Nederlanders die, bewust of onbewust, zoveel informatie voor het nageslacht hebben vastgelegd? Inderdaad: "vastgelegd", want velen van hen waren geen SCHRIJVERS. Ingenieurs zijn geen schrijvers, ze rapporteren aan opdrachtgevers of vakgenoten; journalisten zijn geen schrijvers, ze brengen verslag uit aan hun lezers; leraren ... enzovoort. Sommigen hebben schrijverstalent, anderen hebben er de grootste moeite mee maar hebben op hun eigen manier wetenswaardige feiten verwoord en hebben al schrijvende ook iets van zichzelf in hun werk gelegd. Hoe het ook zij, het gaat hier om alle auteurs van Nederlandse literatuur op het gebied van Nederland als waterland en we noemen hen daarom kortweg: waterschrijvers.

Dit Biografisch Woordenboek van Waterschrijvers is ontleend aan WATERSCHRIJVERS, WIE schreef WAT over Nederland als waterland? door J.D. van der Tuin. De schrijver en medewerkers van Nieuw Land dragen zorg voor periodieke aanvullingen van deze reeks.

Lijst van referenties en afkortingen | Disclaimer


Vorige: Wat Was Waar