Home + Archief

Mijn voorouders

Nieuw Land beheert alle genealogische bronnen van de gemeenten in de provincie Flevoland (Urk, Schokland en het openbaar lichaam 'de Noordoostelijke Polder'). Deze bronnen beslaan de periode 1688-1950 en bestaan uit de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, het lidmatenregister, het register van naamsaanneming van Schokland en vanaf 1811 de (dubbelen van) akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden).

Het Urker gezin van Hendrik de Vries met zijn vrouw en kinderen, van links naar rechts Jannetje, Lubbertje, Hiltje, Klaasje en Klaas Het eerste Urker huwelijksregister met de vermelding van het huwelijk van predikant Wernerus van Diepen en Johanna Cantor op 31 januari 1711 (NLE, Retro-acta van de burgerlijke stand van de gemeente Urk, 1711- 1855, inv.nr 581, Doop- en trouwboek Urk 1711-1790) Links: Anna Alberts Diender, geboren op Emmeloord, overleden 16-12-1904 in Kampen, gehuwd met Albert Dirks de Boer (1815-1886). Rechts haar zuster: Maria Alberts Diender, geboren 27-07-1821, overleden 04-01-1914 in Kampen, gehuwd met Dirk Dirks Botter (1819-1849). Hun ouders woonden in 1832: Emmeloord 43a. (Bron: Fotocollectie Museum Schokland)

Aan de openbaarheid van de bronnen zijn beperkingen gesteld, te weten:

Overlijdensregisters: 50 jaar na overlijden
Huwelijksregisters: 75 jaar na huwelijk
Geboorteregisters: 100 jaar na geboorte

De gegevens zijn op naamniveau ontsloten en beschikbaar voor het publiek op het internet via www.wiewaswie.nl. Van alle akten zijn scans op aanvraag beschikbaar. In de toekomst zullen de scans via de website www.wiewaswie.nl beschikbaar komen.

Schokland: 5.448 items
1. Doopboeken: 2.066
2. Trouwboek/bijlagen: 642
3. Begraafboeken: 389
4. Geboorteakten: 1.028
5. Huwelijksakten: 244 (van 209 akten zijn bijlagen beschikbaar)
6. Overlijdensakten: 870

Urk: 17.895 items
7. Doopboeken: 1.934
8. Trouwboek: 324
9. Begraafboeken: 188
10. Geboorteakten: 6.847
11. Huwelijksakten: 2.145 (van 1.057 akten zijn bijlagen beschikbaar))
12. Overlijdensakten: 5.400

Noordoostpolder: tot juli 1962
13. Overlijdensakten: 895

Noordoostpolder: vanaf juli 1962
14. Overlijdensakten: 232

Openbaar Lichaam ZIJP: (Dronten)
15. Overlijdensakten: 52

Zoekwijzers

Voor iedereen die met zijn of haar stamboomonderzoek een stap verder wil dan de geijkte bronnen, zijn een aantal zoekwijzers vervaardigd. Een zeer geschikt hulpmiddel, dat een overzicht biedt van acht soorten archieven waarin u informatie over uw voorouders kunt achterhalen en de wijze waarop u deze archieven kunt raadplegen. U kunt de zoekwijzers downloaden in pdf formaat (<1 mb).

Websites

www.wiewaswie.nl is een website voor stamboomonderzoek, het resultaat van samenwerking tussen een groot aantal archiefinstellingen.
www.cbg.nl Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) - Centrum voor familiegeschiedenis - is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.


Vorige: Provinciaal Depot Bodemvondsten Volgende: Flevolands Geheugen