Home + Archief

Mijn voorouders

Nieuw Land beheert alle genealogische bronnen van de gemeenten in de provincie Flevoland (Urk, Schokland en het openbaar lichaam 'de Noordoostelijke Polder'). Deze bronnen beslaan de periode 1688-1950 en bestaan uit de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, het lidmatenregister, het register van naamsaanneming van Schokland en vanaf 1811 de (dubbelen van) akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden).

Het Urker gezin van Hendrik de Vries met zijn vrouw en kinderen, van links naar rechts Jannetje, Lubbertje, Hiltje, Klaasje en Klaas Het eerste Urker huwelijksregister met de vermelding van het huwelijk van predikant Wernerus van Diepen en Johanna Cantor op 31 januari 1711 (NLE, Retro-acta van de burgerlijke stand van de gemeente Urk, 1711- 1855, inv.nr 581, Doop- en trouwboek Urk 1711-1790) Links: Anna Alberts Diender, geboren op Emmeloord, overleden 16-12-1904 in Kampen, gehuwd met Albert Dirks de Boer (1815-1886). Rechts haar zuster: Maria Alberts Diender, geboren 27-07-1821, overleden 04-01-1914 in Kampen, gehuwd met Dirk Dirks Botter (1819-1849). Hun ouders woonden in 1832: Emmeloord 43a. (Bron: Fotocollectie Museum Schokland)

Aan de openbaarheid van de bronnen zijn beperkingen gesteld, te weten:

Overlijdensregisters: 50 jaar na overlijden
Huwelijksregisters: 75 jaar na huwelijk
Geboorteregisters: 100 jaar na geboorte

 

De gegevens zijn op naamniveau ontsloten en beschikbaar voor het publiek op het internet via www.wiewaswie.nl. Van huwelijksakten van Urk zijn scans beschikbaar. Sinds kort zijn ook de akten Burgerlijke Stand t/m 1950 in beheer verkregen.

Schokland: 7.538 items
1. Doopboeken: 2.299
2. Trouwboek/bijlagen: 1.348/10
3. Begraafboeken: 389
4. Lidmaatschapregister: 623
5. Registers van naamsaanneming: 66
6. Geboorteakten: 1.029
7. Huwelijksakten/bijlagen: 488/417
8. Overlijdensakten: 869

Urk: 19.382 items
9. Doopboeken: 3.872
10. Trouwboek: 704
11. Begraafboeken: 190
12. Geboorteakten: 6.330
13. Huwelijksakten: 3.394 (1.972 scans akten)
14. Overlijdensakten: 4.892

Noordoostpolder: 1.098 items
15. Overlijdensakten: 1.098

Openbaar Lichaam ZIJP: 10 items
16. Overlijdnesakten: 10

Zoekwijzers

Voor iedereen die met zijn of haar stamboomonderzoek een stap verder wil dan de geijkte bronnen, zijn een aantal zoekwijzers vervaardigd. Een zeer geschikt hulpmiddel, dat een overzicht biedt van acht soorten archieven waarin u informatie over uw voorouders kunt achterhalen en de wijze waarop u deze archieven kunt raadplegen. U kunt de zoekwijzers downloaden in pdf formaat (<1 mb).

Websites

www.wiewaswie.nl is een website voor stamboomonderzoek, het resultaat van samenwerking tussen een groot aantal archiefinstellingen.
www.cbg.nl Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) - Centrum voor familiegeschiedenis - is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.


Vorige: Provinciaal Depot Bodemvondsten Volgende: Flevolands Geheugen