Home

Archief

Het archief van Nieuw Land bewaart en beheert het grootste deel van de Flevolandse collecties. Uniek zijn de archieven - particulier en van overheden - die de basis vormen van onze kennis over het Zuiderzeeproject: tienduizenden foto's, documenten, kaarten, tekeningen en objecten die bij de inpoldering van het gebied in de oude zeebodem werden teruggevonden.

In het document Van acquisitie tot raadpleging ziet u wat er moet gebeuren voordat een archief/collectie in de depots van Nieuw Land kan worden geplaatst.